ZARZĄD

Prezes Zarządu
Tadeusz Nadolski
tnadolski@versal.com.pl

Prokurent – Dyrektor ds. finansowych
Zbigniew Sitarek
sitarek@versal.com.pl